Ісус із Назарету і відновлення Ізраїля в історичних обставинах кризи

У статті розглядається місія Ісуса з Назарету в історичних обставинах кризи в римській Палестині І століття н. е. Аналізуючи суть ізраїльської традиції, історичний контекст діяльности Ісуса та Його відповідь на цей контекст, автор доходить висновку, що Ісус із Назарету діяв у межах біблій- ної традиції і проводив чітку лінію відновлення Ізраїля в римській Палестині, яка полягала у поверненні Ізраїля до завіту з Богом та визнання Бога єдиним царем Ізраїля і володарем свого життя.