Особові та сотеріологічні божественні імена: спроба феноменологічного обґрунтування божественної ономатології

У статті у світлі елементів природного богослов’я розглядається проблематика божественних імен, а насамперед таких особових та сотеріологічних теонімів, як Любов, Слово, Ум, Воля, Свобода, Всемогутність, Довготерпіння, Спаситель, Господь, Чоловіколюбець. Автор пропонує нове розуміння означених термінів, ключовим аспектом яких є відношення людини до Бога як Особи і Спасителя, що розглядається в перспективі теодицеї.