Досягнення святості у вченні св. Максима Ісповідника

Стаття є спробою систематизувати та узагальнити вчення Максима Ісповідника про святість та її досягнення. Представлено ідею Максима про те, що людина за природою прагне святості, яка у полягає у єдності з Богом і обоженні. Також описано вчення Автора про перешкоди і середники на шляху до святості і обоження.