Розвиток структур УГКЦ в останньому десятилітті

У статті описано нещодавні структурні зміни в Українській Греко-Католицькій Церкві (УГКЦ) у 2011-2015 рр., зокрема встановлення трьох нових митрополій у 2011 р. та їхній подальший розвиток. Проаналізовано відносини між верховно-архиєпископськими Церквами та митрополіями на основі Кодексу канонів Східних Церков та прикладах інших Східних Церков. У контексті синодальної структури УГКЦ в Україні потребує вияснення канонічний статус Синоду єпископів Києво-Галицького верховного архиєпископства, оскільки загальне право не передбачає надмитрополичих синодів із законодоавчою владою (за винятком Синоду єпископів УГКЦ). Іншою темою для дискусії є теперішні територіальні питання УГКЦ, зокрема її відношення до Мукачівської єпархії, яка сама є Церковою “свого права”.