Східнохристиянський внесок у богослов’я примирення: патристична і сучасна українська перспективи

Зроблено спробу доповнити богословський погляд на українську Революцію гідності (Євромайдан) 2013-2014 рр. з двох перспектив: учення східних Отців Церкви про війну і мир та сучасного контексту процесів примирення в період після Другої світової війни. Східнохристиянська традиція продовжує формувати погляди різних інтелектуалів, богословів та політиків сьогоднення, особливо у Східній Європі. Цій традиції притаманне негативне ставлення до західноєвропейської теорії «справедливої війни», а будь-яке вбивство, навіть у контексті захисту батьківщини, передбачає покуту. З іншого боку, у період після Другої світової війни в Західній і Центральній Європі було зроблено важливі кроки до примирення. Ці кроки сприяли подоланню стереотипів ворога і започаткуванню нової епоху міжнародної співпраці. На жаль, в Україні як одна, так і друга перспектива мало досліджені, хоч насправді саме на їх основі, на думку автора, можуть бути запропоновані конкретні шляхи до вирішення проблем, повязаних з нинішньою російсько-українською війною, та до майбутнього примирення.

Ключові слова: Революція гідності, Євромайдан, Отці Церкви, св. Василій Великий, війна, мир, примирення, Церква.