Іван Паславський. Гисихія і раціо. Філософский світ української культури середніх віків і ранньомодерного часу. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України 2015, 616 с.