Особливості православної біоетики

Запропоновано порівняльну характеристику двох форм християнської біоетики. Маючи ту саму мету – вести людей до спасіння, католицизм і православ’я дещо по-різному визначають шляхи її осягнення. Те саме стосується і біоетики. Кожна з гілок християнства, відчуваючи необхідність висловитися з приводу моральних викликів, пов’язаних з біомедичним прогресом, пропонує дещо відмінні джерела чи, радше, відмінний порядок джерел, з яких вірні повинні черпати відповіді, використовує відмінні методи пізнання та, подекуди, навіть пропонує відмінні відповіді. Ці відмінності пов’язані з двома різними підходами до питань моралі: якщо Католицька Церква зберігає ригористичний підхід, то православ’ю властивий індивідуальний підхід, позначений принципом церковної ікономії. Так чи інакше, практичне життя вірних нерідко зводить ці відмінності до мінімуму.