«Альтернативне» православ’я в сучасній Україні: типологія, походження, структура

Окрім великих і впливових релігійних організацій православного віровизнання (УПЦ МП, УПЦ КП і УАПЦ), в Україні існує багато дрібних православних деномінацій, які залишаються поза увагою академічного дискурсу. Пропоновані ними богословсько-канонічні концепції, погляди на суспільні питання, історіософські ідеї, літургійні та обрядові традиції становлять чималий інтерес як самі по собі, так і з точки зору пошуку альтернативних до запропонованих «мажоритарними» конфесіями моделей церковного життя.Автор подає загальний огляд «альтернативних» православних юрисдикцій у сучасній Україні і пропонує підходи до їх класифікації. Стаття є першою спробою впровадити в науковий обіг інформацію про ці юрисдикції та громади.