Про Логос у Філона Александрійського

У статті досліджено концептуальне окреслення Філоном сфери Логоса, подано інтерпретацію дискурсу про Логос і здійснено реконструкцію філонівського тлумачення тематики Логоса. Простежено еволюцію цієї тематики згідно з метафізичним ученням у давньогрецькій філософії.