Поняття уніатизму: історія і сучасність

Показано, що термін «уніатизм», від часу його впровадження на початку ХХ ст., зазнав значної трансформації, порівняно з оригінальною дефініцією Кирила Королевського: акцент у його визначенні змістився з обрядової сфери в еклезіологічну; і цей термін все ще потребує подальшого вияснення та узгодженого визначення, що особливо актуально для поступу у католицько-православному богословському діалозі.