Святоотцівська інтерпретація «скелі» в Мт 16:18 через призму полеміки між Левом Кревзою та Захарією Копистенським

Проаналізовано святоотцівське розуміння значення слова «скеля» в Мт 16:18 через призму полеміки між Львом Кревзою та Захарією Копистенським. Унійний та православний автори на основі патристичної екзегези цього біблійного стиха розвивають цілком різні бачення «скелі Церкви». На прикладі їхньої аргументації показані шляхи та засоби рецепції святоотцівської думки в українському богослов’ї XVIIст.