Критично, церковно, комунікативно: Фундаментальне богослов’я як богослов’я громадське

Розглянуто взаємовідносини між громад­ськістю і бого­слов’ям, окреслено соціально-філо­соф­ські концепції громадськості, дослі­джено місце релігії та Церкви у постсекулярному суспільстві. Трьома головними кон­цеп­ціями гро­мад­ськості названо дискурсивну громадськість (Ю. Габермас), медійну громад­ськість (Н. Люман) та концепцію громадянських сфер (Дж. Александер). Розглянуто кон­цепцію «гро­мадської релігії» (Х. Касанова), охарактеризовано тенденцію Католицької Церкви до більшої відкритості, що почала проявлятися від часу ІІ Ватиканського собору. Згадано також концепцію трьох головних для богослов’я складових гро­мад­­ськості та відповід­них їм бого­словських дисциплін (Д. Трейсі). Врешті автор описує роль і завдання богослов’я у гро­ма­дянському суспільстві.